Kvietimas teikti pranešimus

SVARBIOS DATOS:

Iki 2013 rugsėjo 13 d. (pratęsta!!!) temų su anotacijom pateikimas (registracija per prieigą konferencijos puslapyje).
Iki 2013 rugsėjo 17 d. (pratęsta!!!) atsakymas dėl temos tinkamumo.

Iki 2013 rugsėjo 20 d. (pratęsta!!!) atrinktų temų išplėstinių santraukų pateikimas*

(per prieigą konferencijos
puslapyje) ir dalyvio mokesčio sumokėjimas.

2013 spalio 10-11 d. KONFERENCIJA.
Iki 2013 spalio 20 d. straipsnių konferencijos leidiniui pateikimas** (per prieigą konferencijos puslapyje).

Išplėstinė santrauka

Straipsnio forma pildymui

Citavimo ir bibliografijos sudarymo taisyklės

Mykolo Romerio universiteto Mokslo dienos 2013:

“Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos”

Spalio 10-11 d., 2013 m., Vilnius

Konferencijos sekcijos:

Sekcija A: Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
Kontaktinis asmuo: prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, eglek@mruni.eu
Sub-sekcija Socialinis teisingumas (kontaktinis asmuo Miglė Černikovaitė miglec@yahoo.com)

Sekcija B: Socialinės technologijos
Kontaktinis asmuo: Monika Mačiulienė, monika.skarzauskaite@gmail.com

Sekcija C: Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis
Kontaktinis asmuo: doc. dr. Agota Giedrė Raišienė, agotar@mruni.eu

Sekcija D: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
Kontaktinis asmuo: prof. dr. Vida Gudžinskienė, vida.gudzinskiene@mruni.eu

Sekcija E: Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje
Kontaktinis asmuo: doc. dr. Povilas Aleksandravičius, povilasal@mruni.eu