Konferencijos komitetas

Konferencijos mokslinis komitetas

Komiteto pirmininkas:

Prof. dr. Ricardo Gouveia Rodrigues, University of Beira Interior, Portugalija

Vice-pirmininkė:

Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė, Mykolo Romerio universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas

Komiteto nariai:

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas

Doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų institutas

Doc. dr. Tatjana Bilevičienė, Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Prof. dr. Vida Gudžinskienė, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas

Prof. dr. Vitalija Rudzkienė, Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Prof. dr. Dalė Dzemydienė, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas

Dr. Evaldas Klimas, Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas

Doc. dr. Romas Prakapas, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės informatikos fakultetas

Prof. dr. Pilar Muro Sans, Ramon Llull universitetas, Socialinio darbo fakultetas

Dr. Michael W. Dunne, National University of Ireland, Maynooth, Co Kildare, Airija

Dr. Omodele R.N. Jones, Council for Standards of Accounting, Auditing, Corporate & Institutional Governance, Siera Leonė

Dr.Brahm Sharma, Xavier Institute of Management and Entrepreneurship, Indija

Prof. dr. Ricardo Gouveia Rodrigues, University of Beira Interior, Portugalija

Dr. oec. Sven Köhler, Institute of Marketing and Innovation, Šveicarija

Assoc. prof. dr. Yuriy Bilan, University Szczecin, Lenkija

Dr. Jaromír Novák, University of Economics in Bratislava, Slovakija

Prof. dr. Suhrit K. Dey, Eastern Illinois University, JAV

Prof. Adam Chmielewski,  Wroclaw University, Lenkija

Prof.dr. Fangqi Xu, Kinki University, Japan

Prof. dr. Valery Shepitko, Ukraina

Prof. dr. Janis Grundspenkis, Riga Technical University, Latvija

Assoc. prof. Ing. Stanislav Filip, School of Economics and Management in Public Administration, Slovakija

Prof. dr. Stanislav Yalyshev, Rusijos teisės akademijos šiaurės-vakarų skyrius

Organizacinio komiteto pirmininkė:

Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentė

Vicė-pirmininkė:

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė, l. e. Socialinių technologijų fakulteto (kartu su Jungtinės Karalystės Londono Middlesexo universitetu) dekanės pareigas

Vicė-pirmininkė:

Prof. dr. Vitalija Rudzkienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto profesorė

Organizacinio komiteto nariai:

Doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros docentas

Doc. dr. Tatjana Bilevičienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto docentė

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas

Prof. dr. Vida Gudžinskienė, Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja

Doc. dr. Romas Prakapas, Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto docentas

Lekt. Miglė Eleonora Černikovaitė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto lektorė

Nomeda Gudelienė, Mokslo centro vyresnioji vadybininkė

Viktorija Stokaitė, Projektų rengimo centro vadybininkė

Monika Mačiulienė, Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informacijos instituto lektorė

Gintarė Paražinskaitė, Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informacijos instituto lektorė

Rūta Tamošiūnaitė, Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informacijos instituto lektorė

Olga Navickienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Matematinio modeliavimo katedros lektorė