Konferencijos sekcijos

Konferencijos sekcijos:

Sekcija A: Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
Kontaktinis asmuo: prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, eglek@mruni.eu
Sub-sekcija Socialinis teisingumas (kontaktinis asmuo Miglė Černikovaitė
miglec@yahoo.com)

Sekcija B: Socialinės technologijos
Kontaktinis asmuo: lekt. Monika Mačiulienė, monika.skarzauskaite@gmail.com
Sub-sekcijos:
E.sveikatos integruotos transformacijos
Šiuolaikinės informacinės sistemos
Kompleksinių sistemų mokslas
Socialinių technologijų taikymas verslo ir viešojo sektoriaus valdyme
Socialinių technologijų teisinė aplinka
Socialinių technologijų taikymas mokymo ir mokymosi procese

Sekcija C: Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis
Kontaktinis asmuo: doc. dr. Agota Giedrė Raišienė, agotar@mruni.eu

Sekcija D: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
Kontaktinis asmuo: prof. dr. Vida Gudžinskienė, vida.gudzinskiene@mruni.eu

Sekcija E: Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje
Kontaktinis asmuo: doc. dr. Povilas Aleksandravičius, povilasal@mruni.eu