Pranešimai

KONFERENCIJOS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO MOKSLO DIENOS 2013 „SOCIALINĖS INOVACIJOS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS ĮŽVALGOS“ SANTRAUKŲ LEIDINYS

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013

ISBN 978-9955-19-588-7 (online)

Sekcija A: Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės

Sekcija C: Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis

Sekcija D: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas

Sekcija E: Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje

INFORMACIJA DALYVIAMS

Gerbiamas konferencijos dalyvi,

Siekdami užtikrinti konferencijos programoje numatytą darbotvarkę, prašytume jūsų atkreipti dėmesį, jog kiekvienam pranešimui skirta 10 minučių. Pranešimo metu autoriai prašomi pristatyti:

a)      Teorinę tyrimo koncepciją;

b)      Taikytus tyrimo metodus;

c)      Esminius tyrimo rezultatus;

d)      Įžvalgų ir rekomendacijų įgyvendinimo praktikoje galimybes.

Tikimės, kad konferencijoje praleistas laikas Jums bus naudingas ir prasmingas!

SOCIN 2013 organizacinis komitetas