Pranešimų pateikimas

Pranešimų santraukos ir straipsniai konferencijos leidiniui turėtų būti pateikiami, užpildant santraukos formą bei straipsnio formą. Straipsnio apimtis – 5-10 psl. Užpildytos formos turėtų būti pridedamos ir  išsiunčiamos:

PRANEŠIMO IŠPLĖSTINĖS SANTRAUKOS PATEIKIMAS:

Vardas, pavardė (required)

El. pašto adresas (required)

Pridėti išplėstinę pranešimo santrauką

STRAIPSNIO PATEIKIMAS:

Vardas, pavardė (required)

El. pašto adresas (required)

Pridėti straipsnį

Po konferencijos bus išleista konferencijos medžiaga e. formatu. Atrinkti straipsniai bus spausdinami MRU mokslo žurnaluose.

ki 2013 rugsėjo 20 d. (pratęsta!!!) atrinktų temų išplėstinių santraukų pateikimas (per prieigą konferencijos puslapyje)

Iki 2013 spalio 20 d. straipsnių konferencijos leidiniui pateikimas (per prieigą konferencijos puslapyje)

Oficialios konferencijos kalbos – Anglų ir Lietuvių. Santraukos priimamos anglų ir lietuvių kalba.

Konferencijos mokslo darbų leidinyje bus publikuojami tik anglų kalba parengti straipsniai.